DISCLAIMER

Disclaimer


Polisi Penafian dan Kerahsiaan


Pemilik blog ini www.dorsettpink.com (http://www.dorsettpink.com) tidak berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga. www.dorsettpink.com juga tidak menyimpan maklumat yang dikumpul mengenai lawatan anda untuk digunakan selain untuk menganalisa prestasi kandungan melalui penggunaan cookies yang anda boleh nyahaktifkan pada bila-bila masa dengan mengubah tetapan pelayar internet anda. Anda bersetuju untuk membenarkan dorsettpink.com menggunakan dan menyimpan cookies ini sekiranya anda tidak menyahaktifkan fungsi tersebut dari pelayar internet anda.

Waranti dan penggunaan Maklumat


Anda bersetuju untuk membaca dan menggunakan semua maklumat yang diperolehi dari blog ini atas tanggungjawab anda sendiri. Risiko jika berlaku sebarang kerugian, kerosakan atau kemalangan yang berlaku semasa anda mencuba atau menggunakan mana-mana maklumat dari blog ini adalah atas tanggungan anda. Pihak www.dorsettpink.com sentiasa cuba menyampaikan maklumat pada tahap yang sebaiknya, namun sebarang kesilapan penulisan atau kecuaian tidak dapat dielakkan dan bukan disengajakan. Pemilik www.dorsettpink.com tidak bertanggungjawab untuk penerbitan semula kandungan yang terdapat di blog ini di laman sesawang lain atau media tanpa kebenaran.

Penulisan Komen


Pemilik blog ini berhak untuk mengedit atau memadam mana-mana komen yang dikemukakan kepada blog www.dorsettpink.com ini tanpa notis termasuk:
  • Komen yang disifatkan sebagai spam
  • Komen tidak senonoh
  • Komen mengandungi bahasa atau ayat yang boleh menyinggung sensitiviti kaum atau agama yang lain
  • Komen yang menyerang seseorang individu atau organisasi
  • Komen yang berbaur perkauman
  • Komen yang tidak ditulis dengan ejaan yang betul
  • Komen yang tidak difahami

Hak cipta Artikel, Maklumat, Bahan di blog www.dorsettpink.com


Semua hasil penulisan di blog www.dorsettpink.com ini adalah hak milik penulis kecuali dinyatakan sebaliknya. Anda perlu mendapat kebenaran daripada pemilik blog www.dorsettpink.com sekiranya anda ingin menyalin sepenuhnya artikel tersebut ke mana-mana media termasuk blog, laman sesawang, majalah, akhbar, poster, brosur atau mana-mana media cetak atau media atas talian. Rujukan atau keratan artikel dengan meletakkan kredit sumber dari www.dorsettpink.com dibenarkan dengan syarat ianya tidak diubahsuai untuk mengelakkan sebarang percanggahan maklumat.

Pihak www.dorsettpink.com sentiasa berusaha untuk menghormati hak milik dan hak cipta orang lain, ini termasuk bahan-bahan seperti artikel, gambar, muzik, video atau bahan-bahan lain yang digunakan dalam artikel-artikel atau bahagian dalam laman ini. Sekiranya terdapat sebarang masalah atau pertanyaan mengenai perkara ini, pihak anda boleh hubungi www.dorsettpink.com di dorsett.pink14@gmail.com.

Polisi penafian dan kerahsiaan ini ditulis dan sah pada 14 Ogos 2021, ianya mungkin diubahsuai dari masa ke semasa mengikut kesesuaian tanpa sebarang notis. Pihak anda bertanggungjawab untuk merujuk semula halaman ini sekiranya terdapat ubahsuaian yang dibuat.
© Dorsett Pink · EDITED BY MOMMY'S DIARY OF LIFE